FANDOM


เป็น bookmarklet ที่ช่วยตัดบรรทัดในเบราเซอร์ที่ยังตัดคำไทยไม่ได้ เช่น Firefox เริ่มพัฒนาโดย bact'

ปัจจุบันมีผู้นำไปพัฒนาต่ออย่างน้อย 2 สาย คือ

ลิงก์ภายนอกEdit

รับข้อมูลจาก "http://th.lug.wikia.com/wiki/Thaiwrap_Bookmarklet?oldid=2014"